سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

معصومه منصوری رضی – دانشجوی کارشناسی ارشد کامپیوتر
جواد وحیدی – عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
همایون موتمنی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

چکیده:

دراین مقاله یک روش جدید برای فشرده سازی فراکتالی تصویر با استفاده از الگوریتم ژنتیک ارایه شده استکه ازویژگی خود تبدیلی تصاویر فراکتال بهره می برد ازمزایای فشرده سازی فراکتالی تصاویر رمزگشایی سریع نرخ فشرده سازی بالا کیفیت خوب تصاویر ساخته شده است و ازطرفی زمان رمزگذاری طولانی عیب عمده این روش می باشد که بیشتراین زمان صرف جستجو دامنه بلاکی مناسب برای برد بلاک موردنظر می شود بدین منظور برای کاهش فضای جستجو جهت پیدا کردن خود تشابهی از الگوریتم ژنتیک استفاده میشود همچنین برای تقریب زدن بهتر تصویر یعنی کیفیت بهتر تصویرتولیدی به جای استفاده ازبرازش خطی ازبرازش چندجمله ای درجه دو استفاده و نتایج آن با برازش خطی مقایسه شده است.