سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد فیوضی – دانشگاه تربیت معلم سبزوار
خسرو رضایی – دانشگاه تربیت معلم سبزوار
جواد حدادنیا – دانشگاه تربیت معلم سبزوار

چکیده:

جداسازی تصویر از شیوه های پردازش تصویر است که ورودی آن تصاویر و خروجی ویژگیهای استخراج شده از تصویر می باشد عمل جداسازی تصویر را به نواحی تشکیل دهنده آن بسته بندی می کند این که فرایند مذکورچه میزان دقت داشته باشد به تکنیک های به کار رفته در آن وابسته است اغلب الگوریتم ها براساس یکی از دو ویژگی شدت روشنایی ، ناپیوستگی ، و تشابه استوار هستند در ویژگی نخست همانند آشکارسازی لبه دسته بندی مبتنی بر تغییرات ناگهانی دشت روشنایی است ویژگی دوم براساس تقسیم بندی شباهت ها است که هر دو برپایه محاسبات وقتگیر ریاضی بدست می آیند دراین مقاله روشی جدیدی برای جداسازی قسمت ویژه ای از یک تصویر که شدت روشنایی آن با بقیه تصویر متفاوت است ارائه شده است مزیت عمده این روش نسبت به سایر شیوه های جداسازی حفظ داده های بخش مورد نظر به همراه سادگیدر انجام محاسبات با روش کاملا ابتکاری است