سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی اصغر محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد کامپیوتر
جواد محمدی – مدیرفناوری اطلاعات دانشگاه بیام نورمحمودآباد
علی ارمغان زاده قوجه بیگلو – دانشجوی کارشناسی ارشد کامپیوتر
مرتضی خلیل زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

مساله درخت اشتاینر یکی از مسائل NP_Complete می باشد و به همین دلیل الگوریتم های متعددی برای حل آن گزارش شده است دراین مقاله برای حل مساله درخت اشتاینر باید از یک الگوریتم ترکیبی که از ترکیب مدل کلونی مورچه ها و مدل اتوماتاهای یادگیر حاصل شده است پیشنهاد میگردد الگوریتم پیشنهادی الگوریتم کلونی مورچه ها برای حل مساله درخت اشتاینر می باشد که درآن از اتوماتهای یادگیر استفاده شده است درالگوریتم پیشنهادی هرگروه از مورچه ها به سه اتوماتای یادگیر مجهز شده که هراتوماتای یادگیرعهده دار تطبیق یکی از پارامترهای اهمیت نسبی فرومون روی مسیرها ضریب تبخیر فرومون و پارامتر انتخاب مسیر می باشد هرگروه ازمورچه ها پارامترهای خاص خود را دارند و مورچه های هرگروه برای انتخاب گره بعدی و بهنگام سازی فرومون از پارامترهای گروه خود استفاده می کنند.