سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی دانش پژوهان کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

لیلا خالوزاده مبارکه – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه – دانشکده فنی و مهندسی
مرضیه خالوزاده مبارکه – دانشگاه علوم و فنون مازندران – دانشکده کامپیوتر و فناوری اطلاعات

چکیده:

در یک محیط چند عاملی ممکن است برای انجام یک کار نیاز به همکاری عاملها داشته باشیم. برای تخصیص یک کار به گروهی از عامل ها ، می توان از روش های تشکیل ائتلاف در سیستمهای چند عاملی استفاده کرد. تشکیل ائتلافی بهینه از عاملها ، یکی از چالش های اصلی در سیستمهای چند عاملی است. با افزایش تعداد عاملها تعداد ائتلاف های ممکن و همچنین میزان ارتباط آنها برای انجام یک کار نیز به شدت افزایش می یابد . در برخی از الگوریتم های قبلی با قراردادن محدودیت برای ارتباط عاملها ، سعی در کاهش تعداد ارتباطات نموده اند. از طرف محاسبه ارزش تمام این ائتلاف ها جهت انتخاب بهترین ائتلاف ، زمان و حافظه زیادی نیازدارد. الگوریتمی در این مقاله ارائه شده است که با انتخاب رهبر برای هر ائتلاف ، میزان ارتباطات مورد نیاز جهت تشکیل ائتلاف را کاهش داده است. همچنین ائتلاف بهینه بدون محاسبه ارزش تممی ائتلافهای ممکن به دست می آید. مزیت دیگر استفاده از این الگریتم صرفه جویی در زمان ، هزینه جابجایی و حافظه محلی عاملها است.