سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علیرضا ذولقدر اصلی – دانشگاه شیراز
روح اله سعیدزاده – کارخانجات مخابراتی ایران

چکیده:

امروزه شبکه بندی اجزا تصاویر کاربرد فراوانی در زمینه های مختلف تحقیقاتی و پزشکی و … دارد. در این مقاله یک روش شبکه بندی مبتنی بر گرادیان شدت جهت تولید شبکه های مبتنی برجزئیات تصویر ارائه شده و الگوریتمی بهینه که با کمترین هزینه پردازش، شبکه ای مبتنی بر خصوصیات اجزای تصویر تولید می نماید، (شبکه ای که در مناطق با جزئیات بیشتر شبکه هایی متراکم تر داشته و با کاهش میزان جزئیات، تراکم المان های شبکه نیز کاهش یابد). معرفی می گردد. سپس این روش با الگوریتم Canny مقایسه و بهبود در نتایج مشاهده شده است.