سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مهدی روح الامینی – دانشگاه شهید باهنر کرمان
مسعود رشیدی نژاد – دانشگاه شهید باهنر کرمان
سعید اسماعیلی – دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

تامین ذخیره های اولیه کنترل فرکانس با حداقل هزینه از جمله دغدغه های بهره بردار مستقل می باشد . از سویی قابلیت های جدید واحدهای نیروگاهی پیشرفته در خصوص نرخ بارگیری عادی وسریع و همچنین محدودیت بهره برداری واحدها در هنگام مشارکت در کنترل فرکانس، حل مسئله برنامه ریزی همزمان را پیچیده تر ساخته است. در این مقاله ویژگی های پنهان ساختار مسئله برنامه ریزی همزمان انرژی و ذخیره اولیه با جزئیات بیشتری دنبال شده و براساس آن یک روش کلاسیک و یک روش ابتکاری مبتنی بر الگوریتم ژنتیک جهت برنامه ریزی همزمان انرژی و ذخیره اولیه ارائه گردیده است. در این پژوهش امکان مشارکت غیر همگانی واحدها در کنترل فرکانس اولیه در حل مسئله لحاظ گردیده و علاوه براین ،اجرایی بودن جواب های نهایی در کنار قیود فنی واحدهای پیشرفته نیز در نظر گرفته شده که در پژوهش های قبلی مورد توجه نبوده است. در پایان نیز دو متد مزبور بر روی دو سیستم نمونه پیاده سازی گردیده است . نتایج ارائه شده نشان داده اند که نه تنها جواب های نهایی بر خلاف نتایج پژوهش های قبلی از هر حیث موجه بوده بلکه با صرف هزینه کمتری دست یافتنی هستند. در این بررسی مدل بازار بصورت پرداخت بر اساس پیشنهاد می باشد