سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مجتبی فرزان منش – دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر

چکیده:

پیشرفت تکنولوژی و افزایش پیچیدگی ها درطراحی بهینه مدارهای مجتمع آنالوگ از کارایی روش های معمول بهینه سازی کاسته و لزوم بکارگیری الگوریتم جدید را نمایان ساخته است باتوجه به اهمیت مدارهای آنالوگ درمدارهای مجتمع سیگنال مرکب هدف اصلی بکارگیری الگوریتم های فراکاوشی د رحل این گونه مسائل طراحی ارایه مجموعه ای از پاسخ هاست که میتوان امیدوار بود حالات بهینه و یا نزدیک به آن را آشکارسازد به این منظور دراین مقاله برانیم تا با استفاده از نوع جدیدی از الگوریتم ژنتیک چندهدفه NRGA به طراحی بهینهمدارهای مجتمع آنالوگ بپردازیم الگوریتم NRGA یکی از توانمندترین الگوریتم های ژنتیک چندهدفه می باشد که براساس مرتب سازی نامغلوب به بهینه سازی مسائل می پردازد استفاده ازچرخ رولت درفرایند انتخاب والد باعث شده این الگوریتم نسبت به سایر الگوریتم های مشابه سرعت همگرایی بیشتری داشته باشد