سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی نرم افزار

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سهیلا قمی – گروه مهندسی نرم افزار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران
محمدکاظم اکبری – دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران
مرتضی سرگلزایی جوان – تهران ایران

چکیده:

زیرساخت انعطافپذیر رایانش ابری و تکنولوژی مجازیسازی، امکانات جدیدی رابا عرضه کردن ماشینهای مجازی برای پشتیبانی از فعالیتهای تجاری فراهم نموده است. اما حضور در بازار رقابت برای سرویس دهندگان ابرها نیاز به استفاده از مکانیزمهای امنیتی و نظارتی برای ماشینهای مجازی جهت ایجاد مراکز داده- ای امن دارد. از این رو هدف این مقاله، معرفی و ارزیابی مکانیزم امنیتی جدیدیاست که قادر به نظارت جامعیت فایلها بصورت دورهای از بیرون ماشین مجازیتحت نظارت میباشد. این مکانیزم بطور امن و شفاف به نظارت جامعیت می- پردازد. نتایج آزمایش نشان داده است که استفاده از این مکانیزم برای ماشین-هایی که کارآیی آنها برای ما مهم است میتواند بسیار کارآمد باشد و به بهبود قابل توجهی در آزادسازی منابع ماشین تحت نظارت منجر شده است، در عین حال مشاهده شده است که با افزایش تعداد فایلهای تحت نظارت، سرعت انتقال به فوقناظر کاهش یافته و در نتیجه مدت زمان اجرای بررسی افزایش مییابد. همچنین نشان داده شده است که سایز مجموع فایلها تأثیری در مدت زمان اجرای بررسی نخواهد داشت