سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

پرند اخلاقی – دانشکده تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی – تهران جنوب
الهه اسمعیلی – دانشکده تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی – تهران جنوب
محمود فتحی – دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت ایران
مهدی دهقان – دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در این مقاله یک روش مسیریابی آمیختار با بهرهگیری از اطلاعات موقعیتی برای مدل حرکت راه رفتن هدفمند که در آن مقصد حرکت هر گره مشخص میباشد، ارائه گردیده است. به منظور تخمین موقعیت گره مقصد، از سرعت لحظهای و جهت حرکت استفاده شده و برای بدست آوردن اطلاعات موقعیتی سایر گرههای، از یک روش توزیع شده کمک گرفته شده است. بدین ترتیب سربار ناشی از بستههای کنترلی مرحله اکتشاف مسیر کاهش مییابد. با توجه به نتایج شبیهسازی انجام شده، به نظر میرسد این روش برای محیطهایی که در آن گرهها از تحرک بالایی برخوردار هستند، نظیر شبکههای موردی وسایل نقلیه مناسب بوده و کارایی خوبی از خود نشان میدهد