سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مسعود موحدی – دانشجویان دوره دکتری مخابرات
علی اکبر تدین تفت –

چکیده:

در این مقاله روش جدیدی به نام Direction Finding of Multiple Sources by Alternating Eliminations DMSAE) در بحث جهت یابی رادیوئی ارائه میگردد. این روش که بر پایه الگوریتمMVDR استوار است علاوه براینکه قابلیت تشخیصهمزمان تعداد و جهت منابع ا ر سال کننده سیگنال را دارد، قدرت تفکیک ک نندگی بسیاربیشتری نسبت به سایر روشهای متداول جهت یابی رادیوئی داشته و همچنین امکان آشکارسازی منابع بسیار ضعیف در حضور منابع قوی را دارا می باشد