سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عباس مزارعی – دانشجوی دکتری معماری کامپیوتردانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه علم و
رضا برنگی – استادیار گروه سخت افزاردانشکده مهندسی کامپیوتردانشگاه علم و صنعت ای

چکیده:

در شبکه های محلی بی سیم مبتنی بر استاندارد IEEE802.11 ،دسترسی پایه به رسانه مخابراتی با پیروی از تابع هماهنگ سازی توزیع شدهDCFکه بر اساس روش CSMA/CA طراحی شده است، انجام می شود. در این روش دسترسی به رسانه رادیویی فریم های حاوی بسته هایACKپروتکلTCP باید در یک محیط رقابتی به ایستگاه فرستنده بسته های دیتایTCP ارسال شوند و این امر باعث تاخیر در ارسالACK و یا از بین رفتن آن در اثر تصادم بر روی لینک رادیویی می شود و در نتیجه گذردهی اتصالTCP را کاهش می دهد. الگوریتم پیشنهادی در این مقاله برای رفع این مشکل، از یک شیوه اولویت دهی دو سطحی بهره می برد که در آن فریم های حاوی بسته هایACK برای ارسال در اولویت قرار می گیرند