سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

طه احمدی – دانشکده برق دانشگاه علوم و فنون مازندران
عبدالرضا شیخ الاسلامی – دانشکده برق دانشگاه علوم و فنون مازندران
محمد رضانژاد – دانشکده برق دانشگاه علوم و فنون مازندران

چکیده:

در این مقاله بر اساس مدار چند برابر کننده ولتاژ و ترکیب آن با مبدل فلای یک ، یک ژنراتور پالسی جدید با قابلیت تولید پالسهای دوجهته به منظور استفاده در تصفیه مایعات، ارائه می شود. پالس ژنراتور پیشنهادی با استفاده از یک منبع ولتاژ پایین مانند باتری، قابلیت تولید ولتاژ بالای پالسی منعطف با بار را دارا می باشد. بنابراین ساختار پیشنهادی هم از لحاظ قابل حمل بودن و هم از لحظ شکل و دامنه ی پالس خروجی، می تواند مورد توجه قرار گرفته و در کاربردهای گوناگون مورد استفاده قرار گیرد. در این مقاله ابتدا بخش های مختلف ساختار پیشنهادی و چگونگی طراحی هر کدام از آنها بطور مختصر مورد بررسی قرار گرفت. سپس به منظور راستی آزمایی ساختار پیشنهادی، مدار مورد نظر در محیط MATLAB/Simulink شبیه سای گردیده و جواب های بدست آمده مورد تحلیل قرار می گیرد.