سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدرضا حجازی – استادیار دانشکده کارافرینی دانشگاه تهران
زهرا کلاتهایی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کارافرینی
زهرا امینی – دانشجوی کارشناسی ارشدمدیریت کارافرینی

چکیده:

انتقال فناوری و تجاری سازی دو رکن اصلی تبدیل ایده به محصول موفق در بازار و نیز از جمله مباحث مهم مطرح در مدیریت تکنولوژی از دیدگاه استراتژی تکنولوژی محسوب می شوند استراتژی تکنولوژی در بنگاه اغلب در راستای استراتژی کلان کسب و کار تعریف می شود اغلب در ادبیات موضوع و تعاریف ارائه شده انتقال فناوری و تجاری سازی به خوبی از یکدیگر تفکیک نشده و جایگاههای آنها نسبت به یکدیگر تعیین نشده است تعاریفی که برای انتقال فناوری و تجاری سازی ارائه شده در برخی موارد معادل یکدیگر بوده و یا همپوشانی دارد همچنین یک مدل مفهومی جامع که نشان دهنده جایگاه این دو نسبت به یکدیگر می باشد ارائه نشده است در حالیکه برای تدوین یک استراتژی تکنولوژی مناسب تفکیک آنها از یکدیگر ضروری است دراین مقاله ضمن معرفی مدلهای موجود انتقال فناوری و تجاری سازی یک مدل مفهومی ارائه شده که در آن جایگاه انتقال فناوری و تجاری سازی در فرایند ایده تا بازار نشان داده شده و نسبت آنها با یکدیگر مشخص شده است.