سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

طاهره نبی زاده – کارشناس ارشد بازاریابی بین الملل
محمد نبی زاده – کارشناسی بهداشت

چکیده:

بخشهای مدیریت منابع انسانی که ازفناوریهای اطلاعات و ارتباطات استفاده می کنند بطور روزافزون به پدیده ای با اهمیت به نام منابع انسانی الکترونیک تبدیل میگردند دراین راستا همانند تجارت الکترونیکی ارتباط با مشتری الکترونیکی و سایر موارد الکترونیکی درسازمان ها مدیریت منابع انسانی نیز ازفواید گسترده سیستم های اطلاعاتی مدیریتی همچون سیستمهای پشتیبانی ازتصمیم و یا سیستمهای اطلاعاتی هوشمند بهره مند میگردند این مطالعه پس ازمروری کوتاه برمطالعات انجام گرفته درارتباط با سیستم های اطلاعاتی مختلف و نقش ها و وظایف و اهداف مدیریت منابع انسانی و سپس مدیریت منابع انسانی الکترونیک درسازمان به سمت ارایه چارچوبی مفهومی جهت بررسی نقش سیستمهای اطلاعاتی مدیریت درمدیریت منابع انسانی درسازمان حرکت م یکند.