سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

حسین رضاعلیزاده ولوکلائی – معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
سیدحبیب الله طباطبائیان – دانشگاه علامه طباطبائی
جلیل غریبی – دانشگاه تربیت مدرس
صنم السادات فرنودی –

چکیده:

درمقاله حاضرقصد ارایه چارچوبی برای بررسی اسناد سیاستگذاری علم و فناوری راداریم برای این مهم درابتدا ادبیات سیاستگذاری و به ویژه سیاستگذاری علم و فناوری و همچنین مدیریت استراتژیک و ارزیابی سیاستگذاری مورد مطالعه قرارگرفت سپس با تلفیق اصول سیاستگذاری علم و فناوری مدیریت استراتژیک و ارزیابی سیاستگذاری باتوجه به عامل زمان چارچوبی برای بررسی اسناد سیاستگذاری علم و فناوری توسعه داده شد درچارچوب ارایه شده براساس روشهای ارزیابی سیاستگذاری اسناد درسه مقطع زمانی پیش ازتدوین تدوین و پس از تدوین با توجه به معیارهای مشخص شده مورد بررسی قرارمیگیرند درپایان نیز اهم اسناد سیاستگذاری علم و فناوری درکشور براساس چارچوب توسعه داده شده مورد بررسی قرارگرفت