سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش ملی مهندسی صنایع و سیستم

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حمید شاهبندرزاده – استادیار، دانشکده مدیریت، دانشگاه خلیج فارس
فاطمه محسنی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت، دانشگاه خلیج فارس

چکیده:

در سال های اخیر سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان (ERP) مورد استقبال سازمان های بسیاری قرار گرفته اند. سازمان های بسیاری این سیستم را در خود پیاده سازی کردند ولی در اجرای آن، ناموفق بودند. از این رو این مقاله در نظر دارد با انجام مطالعه ی پیشینه ای در حوزه ERP و عوامل کلیدی موثر بر موفیقت آن مهمترین عوامل را بر اساس بیشترین تکرار در مقالات، پیدا کرده و با جمع بندی آنها مدلی جدید را ارائه نماید. مدل شامل چهار بعد عوامل مدیریتی و زیر ساخت ها، منابع انسانی، ویژگی های درونی سیستم و عوامل برون سامانی است. نتایج نشان میدهد که موثر ترین بعد، عوامل مدیریتی و زیر ساخت ها و سپس به ترتیب منابع انسانی هوامل برون سازمانی و ویژگی های خود سیستم هستند.