سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مدیریت بحران، زلزله و آسیب پذیری اماکن و شریانهای حیاتی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مرضیه درویش زاده بروجنی – کارشناس فناوری اطلاعات فزمانداری شهرستان بروجن
طاهره یعقوبی – استادیار دانشگاه پیام نور اصفهان

چکیده:

این تحقیق نشان میدهد که چگونه سازمانها می توانند از مدیریت دانش در زمان رویارویی با بحرانها استفاده کنند از اینرو به بررسی دو مدل مدیریت جامع بحران و مدیریت دانش ایرل پرداخته و چارچوبی ترکیبی ارائه می نماید که نقش مدیریت دانش را در توسعه فازهای چهارگانه مدیریت جامع بحران نشان و تدابیر لازم قبل حین و بعد از زلزله را ارائه م یکند جهت تایید صحتچارچوب و اثبات فرضیه ها پرسشنامه ای توزیع و توسط خبرگان امر تکمیل گردید براساس نتایج تحقیق راهکارهای مدیریت دانش به مدیریت بحران جهت کنترل بحران کمک می کند در پایان راهکارهای مکاتب فکری هفتگانه مدیریت دانش ایرل در کمک به مدیریت بحران را مقایسه و بررسی می کنیم.