سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

شعبان الهی – تهران دانشگاه تربیت مدرس دانشکده مدیریت و اقتصاد
مهسا ناظمی –
سیدعلیرضا فلاح زاده –

چکیده:

مدیریت دانش از دیدگاه های مختلفی مورد توجه قرارگرفته است که برخی تمرکز بیشتری برابعاد فنی داشته و برخی دیگرابعاد اجتماعی آن را مدنظر قرار داده اند حال آن که کلید موفقیت سیستم های مدیریت دانش درسازمان ها نگاه توامان به این ابعاد و تعامل و هماهنگی آنها برای کسب بهترین نتیجه می باشد پژوهش ح اضر با مرور ادبیات دانش و بررسی رویکردهای مختلف به آن ابعاد چارچوب فنی اجتماعی مدیریت دانش را شناسایی و ازطریق نظر سنجی خبرگان اعتبار چارچوب را مورد تایید قرار داده است چارچوب ارایه شده شامل سه بعدفنی انسانی و سازمانی می باشد.