سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: اولین همایش ارتقای توان داخلی با رویکرد ساخت داخل

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

علی بی تعب – دانشجوی دکتری سیاستگذاری علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف
ابیذر امامی غفاری – لیسانس مکانیک دانشگاه صنعتی شریف
مهدی شعبان – دانشجوی فوق لیسانس مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی

چکیده:

با توجه به جامعیت مدل نظام نوآوری بخشی در شناسایی نهادها و بازیگران اصلی در حوزه توسعه فناوری در بخش های مختلف صنعتی، امروزه بسیاری از مطالعات و پژوهش های این حوزه با بهره گیری از این مدل انجام می گیرد. در مقاله حاضر بر اساس تفکیک انجام گرفته توسط Franco Malerba ، اجزای نظام بخشی نوآوری، و به طبع آن سیاست های قابل اعمال برای تحریک و تسهیل نواوری، در چهار دسته: عرضه، تقاضا، زیرساخت و پشتیبان (واسط) مورد بررسی قرار گرفته اند. بر این اساس تلاش گردیده با شناسایی و دسته بندی سیاست های اعمال شده تاکنون، ظرفیت های سیاستی معطل مانده در کشور در هر یک از گروه های ۴ گانه مطروحه شناسایی و راهکارهای اجرایی کردن آنها به منظور بهره گیری و ارتقای توان داخلی پیشنهاد گردد.