سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمدعلی شفیعا – استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران
الناز علاف جعفری – کارشناس ارشد مدیریت اجرایی

چکیده:

امروزه اهمیت افزایش قابلیت های فناوری درمحیطهای رقابتی کسب و کاربه خوبی مشهود است ارزیابی قابلیت های فناوری موجود دریک شرکت کمک به شناسایی نقاط قوت و ضعف آنان کرده و موجبات اتخاذ راهبردهای مناسب برای افزایش توانایی ها را فراهم می آورد این مقاله برآن است تا چارچوبی جهت ارزیابی قابلیت های فناوری شرکت تولیدی پلی اوره تان ایران را درقالب یک مورد کاوی ارایه دهد بدین منظور ابتدا به شناسایی تلاشها و مراحل کاری که دارای ارزش افزوده اند و تعیین قابلیت های فناوری مورد نیاز آنها دراین شرکت پرداخته درمرحله بعد به توسعه شاخصها برای انجام ارزیابی و با استفاده ازپرسشنامه و روش دلفی برای جمع آوری داده های مربوط به اولویت بندی قابلیت ها ازنظر میزان اهمیت می پردازد دراین فرایند عوامل خارجی و داخلی موثربرقابلیت ها را معرفی می کند درمرحله اخر پیشنهاداتی برای ارتقا توانایی های فناوری آن شرکت ارایه داده است.