سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

فرهاد اصغرزاده قوچانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک
هادی شیرویه زاد – دانشگاه آزاد نجف آباد
مهدی بهرامی – دانشجوی کارشناسی ارشد
صلاح الدین نام نیک – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

چکیده:

امروزه همزمان با شدت یافتن رقابت جهانی رمز توسعه اقتصادی دهه اینده توسعه موسسات کوچک و متوسط SME است با تقاضای فزاینده محصولات متنوع از سوی مشتری این گونه موسسات بایستی نوآوری دراتوماسیون تولید خود ایجاد نمایند یکی از مهمترین راهکارهای عملی پیاده سازی سیستم تولید ناب LPS می باشد که منجر به افزایش بهره وری می گردد سیستم تولید ناب تاکید برحذف اتلاف منابع سازمان و تولید محصولاتی بدون نقص داشته که بهبود کیفیت محصول را به همراه دارد دراین مقاله ضمن مروری برسیستم های تولید ناب و تشریح کارکردهای آن به بررسی ویژگیهای موسسات کوچک ومتوسط پرداخته شده است درادامه نمودار روند اجرای فرایند یک سیستم تولید ناب در SME ارایه شده است سپس به منظور اطمینان از انطباق LPS در sME چارچوبی ارایه شده که به موازات اجرای فازهای LPS چک لیستی از فاکتورهای انطباقی درچهارسطح عنوان گردیده است.