سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

لیلا نامداریان – دانشگاه تربیت مدرس تهران

چکیده:

تکنولوژیک اطلاعات IT ازپشتیبانی ساده ازفرایندهای سازمانی فراتررفته و به یک منبع سازمانی استراتژیک کلیدی تبدیل شده است که باید به تحقق نیازهای کسب وکارکمک نماید کسب و کاربه میزان زیادی به تکنولوژی اطلاعات بستگی دارد IT می تواند تاثیر عمیقی برروی استراتژی کسب و کارداشته باشد به گونه ای که درآینده برای هرشرکتی تعریف یک استراتژی اثربخش کسب و کاربدون تاکید عمده برفناوری اطلاعات غیرممکن خواهد بود درکل IT یک منبع سازمانی مهم برای اجرای استراتژی کسب و کارمیب اشد ارزش استراتژیک IT مستلزم درک پیوند استراتژی کسب و کاروIT می باشد که این خود باعث بهبود عملکرد کسب و کارمی گردد بنابراین همراستایی کسب و کاربا IT یک موضوع خیلی مهم برایمدیران اجرایی شرکت و مدیران IT درجهت افزایش عملکرد خود استفاده کنند بسیارضروری می باشد. تاکنون مدلهایی برای همراستایی استراتژی IT با کسب و کارمطرح شده است که هیچ کدام از آنها ازجامعیت لازم برخوردا رنمی باشند