سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی انجمن علمی فرماندهی و کنترل ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد محرابیون محمدی – دانشجوی دکتری مدیریت فناوری اطلاعات
مصطفی جهانگیرفیض آبادی – کارشناس ارشد مهندسی فناوری اطلاعات و مدیریت اجرایی
مسعود مدیری زاده – مدیر گروه پژوهشی فرماندهی و کنترل مرکز تحقیقات فناوری اطلاعات مبین

چکیده:

باورود فناوریهای نوین درعرصه فرماندهی و کنترل سیستم های فرماندهی و کنترل بیش ازگذشته نیازمند کارکرد سیستم هایی شده اند که با برقراری جریان های اطلاعاتی و انجام پردازش های موازی به تسریع تصمیم گیری های مرتبط با حوزه ی فرماندهی و کنترل منجر می شوند طرح ریزی چنین سیستم هایی و مدیریت آنها نیازمند معماری سازمانی است که علاوه برتبدیل وضعیت موجود به وضعیت مطلوب انطباق سیستم های اطلاعاتی با اهداف فرماندهی و کنترل را تسهیل نماید چارچوبهای معماری سازمانی مختلفی برای کاربردهای نظامی توسعه یافته است ازمهمترین آنها DoDAF ، MODAF ، NAF UPDM است این چارچوب ها معمولا به عنوان ابزارهایی درفرایند طراحی و توسعه سیستم های اطلاعات دفاعی نظیر سیستم های C4I استفاده میشود انتخاب چارچوب معماری سازمانی بهینه با توجه به نیازهای فرماندهی و کنترل یکی از نیازهای اساسی دراین زمینه می باشد و پژوهشهای فراوانی به این مساله پرداخته اند