سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مرضیه زارع نظری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد انار

چکیده:

امروزه سازمانها به امید دستیابی به بازگشت قابل توجه سرمایه، منابع عظیمی را در حوزه فناوری اطلاعات (IT) سرمایه گذاری می کنند که بر عملکرد آنها اثر می گذارد. در محیط رقابتی فعلی، نیاز به مدیریت بهتر همه منابع سازمانی و به ویژه IT مستلزم ارزیابی جامعی از سهم آنها در عملکرد سازمان می باشد. اما شواهد تجربی کمی وجود دارد که IT توانایی خلق ارزش دارد و چار چوب جامعی از ارزش تجاری ارائه نشده است. مشکلی که پژوهشگران با آن مواجه اند شناسایی روشهای قوی جهت دستیابی به بینش در زمینه تچونگی ایجاد ارزش تجاری IT می باشد. این مقاله با مرور بر ارزش تجاری IT و شناسائی نقاط قوت و ضعف آن، چارچوب جدیدی جهت ارزیابی ارائه می کند که این چارچوب، مبنایی برای مطالعات فرایند محور ارزش تجاری IT فراهم می کند و سرانجام جهت بهبود کیفیت ارزش تجاری IT یک سری پیشنهاد ارائه می شود.