سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی یادگیری و آموزش الکترونیک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

طاهره میرسعیدقاضی – موسسه آموزش و تحقیقات ارتباطات و فناوری اطلاعات
محمود خراط – موسسه آموزش و تحقیقات ارتباطات و فناوری اطلاعات
احمد کاردان – دانشگاه صنعتی امیرکبیر پلی تکنیک تهران دانشکده مهندسی کامپیوتر و فن

چکیده:

نظام یادگیری الکترونیکی به عنوان یک نظام آموزشی نوین دارای مولفه های خاصی است و ورود به این نظام بسیاری از شرایط و ویژگیهای عوامل اجرایی آموزش را با تغییر و تحول مواجه می سازد. دراین میان برخی از مهمترین عوامل آموزشی از جمله نیازمندی ها مهارتها و توانایی های لازم فاکتورهای پذیرش، قابلیت ها و ویژگیهای یادگیران نیز با قرار گرفتن دراین نظام آموزشی نوین تغییرات چشمگیری مینمایند. هدف اصلی این مقاله ارائه چارچوبی برای فاکتورها و شاخصهای مطرح در زمینه سنجش میزان امادگی یادگیران الکترونیکی و همچنین شناسایی مهارتها، توانایی ها و محدودیتهای یادگیران به گونه ای است که مدیریت نظام یادگیری الکترونیکی را قادر به ارائه سرویسهای اماده سازی و پشتیبانی مناسب جهت ارتقا کیفیت یادگیری نماید. دراین مقاله با بررسی ویژگیهای امادگی یادگیران الکترونیکی چارچوبی را برای اماده سازی مقدماتی یادگیران الکترونیکی پیشنهاد و راهکارهای مناسبی نیز برای پشتیبانی از یادگیران متناسب با سطح امادگی آنان پیشنهاد شده است.