سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا علی احمدی – دانشیار دانشگاه علم و صنعت
میثم جعفری اسکندری – دکتری مهندسی صنایع
سیدحسین سیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
حامد نوذری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

چکیده:

پیچیدگی و گوناگونی فزاینده کسب و کارامروزی مدیران را مجبور کردهاست تا درپی یادگیری مستمر و اثربخش باشند فرایند یادگیری قابلیت انطباق سازمان را بالا می برد و به سازمان کمک میکند که یکترکیب مناسب ازاثربخشی عملیاتی و استراتژی را هدایت کند شناسایی شاخصهای عملکرد جهت هدایت سازمان به سوی اهداف بلندمدت درچنین شرایطی حیاتی است استفاده ازسیستم های دینامیکی دربررسی رفتارهرپدیده ای و زجمله درفرایند بهبود کارت امتیازی متوازن موجب افزایش یادگیری ودرک بهتر عوامل موثردرموفقیت کسب و کار می شود دراین تحقیق محدودیت های استفاده ازکارت امتیازی متوازن دردیدگاه سیستمی مورد بحث قرارمیگیرد و پویایی های سیستمی به عنوان ابزاری جهت افزایش اثربخشی کارت امتیازی متوازن ارایه میگردد درنهایت مطالعه موردی برسازمان شهرداری منطقه ۴ تهران انجام شده است و نتایج شبیه سازی کارت امتیازی متوازن پویا ارایه میگردد.