سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنفرانس توسعه منابع انسانی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

سعیده شاه طالبی –
زهرا عیوضی –
محمد حسن پرداختچی –

چکیده:

در محیط تجاری رقابتی امروزی، درنتیجه تغییر اجتماعی از عصر صنعتی به عصر سرمایه فکری، تاکید از تمرکز بر محصول به جذب انسان هایی که دارایی سازمان به شمار می روند تغییر یافته است. بسیاری از متخصصان از این دوره با عنوان، عصر دانشگران یاد می کنند. در این عصر، استعداد مهمترین دارایی سازمان محسوب می شود و سازمان ها بر اساس مهارت ها و استعدادهای کارکنان خود و کشف آنها از طریق جذب و نگهداری بهترین و درخشانترین کارکنان رقابت می کنند. دراین مقاله ابتدا تفاوت ها و شباهت های بین مدیریت منابع انسانی و مدیریت استعداد مورد بحث قرار گرفته و سپس بر اساس مرور ادبیات موجود، چارچوبی برای مدیریت استعداد پیشنهاد می گردد، در پایان راه هایی جهت هرچه بهتر اجرا شدن برنامه های مدیریت استعداد ارائه می شود.