سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد اقدسی – دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
معصومه رمضانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
خدایار صادقی – دانشجوی دکتری مهندسی صنایع

چکیده:

سازمان هایی که درحال پیاده سازی تولید ناب می باشند به جهت شناسایی و درک وضعیت فعلی سازمان میزان پیشرفت حاصل شده شناسایی مشکلاتی که درراه ارتقا وضعیت ناب سازمان باید برطرف شود و اولویت بندی اقداماتی که درمسیر پیاده سازی ناب باید انجام شود بطور دائم باید ارزیابی گردند درحالیکه ادبیات تولید ناب پراست از روشها و ابزارهایی برای شناسایی و حذف ضایعات رهنمودهای اندکی دررابطه با این مساله وجود دارد که آیا میتوان تولید ناب را درسیستم فنی اجتماعی منحصربفرد یک سازمان با موفقیت پیاده نمود همسویی ارزشهایی که درتولید ناب مدنظر می باشد با ارزشهای غالب درسازمان یکی از عوامل مهم درموفقیت پروژه های لین می باشد درراستای تعیین میزان حمایت میحط داخیل کسب وکار سازمان از پروژه تولید ناب دراین مقاله چارچوبی به منظور ترسیم ارزش از نگاه ذینفعان ارایه خواهد شد.