سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی دانش پژوهان کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

منا لطفی – دانشگاه علوم و فنون مازندران – دانشکده مهندسی فناوری اطلاعات
حسین مومنی – دانشگاه علم و صنعت ایران – دانشکده کامپیوتر

چکیده:

توسعه نرم افزار مبتنی بر مولفه به ساخت نرم افزار با استفاده از مولفه های از قبل توسعه داده شده و آماده برای یکپارچگی اشاره دارد که یکی از مشکلات اصلی در این زمینه کیفیت مولفه های نورد استفاده در سیستم است چرا که قابلیت اطمینان این سیستمها مبتنی بر قابلیت اطمینان مولفه های آن است در مهندسی نرم افزار مبتنی بر مولفه انتخاب یک چارچوب ارزیابی مناسب ب عنوان سنگ بنای اصلی برای توسعه یک سیستم کارا و موثر می باشد. به این ترتیب چارچوبی برای ارزیابی کیفیت مولفه ها رائه کرده ایم در این چارچوب با استفاده از یک مدل کیفیت نرم افزار ، تکنیک های تصدیق و فر آیند تصدیق به بررسی مولفه ها می پردازیم . همچنین مدل فوق را با افزودن زیرویژگی قابلیت پیگیری و تکنین وزن دهی بهبود داده ایم تا کارایی آن افزایش یابد.