سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی دانش پژوهان کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی باسوتی – دانشگاه صنعتی مالک اشتر-دانشکده مهندسی کامپیوتر
نیما کوچمشکی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک- دانشکده مهندسی کامپیوتر
محمود فتحی – دانشگاه علم و صنعت ایران – دانشکده مهندسی کامپیوتر

چکیده:

ایده اصلی فناوری مجازی سازی فراهم آوردن محیط های اجرایی مجزا در قالب تعدادی ماشین مجازی است که قادرند در کنار دیگر ماشین های مجازی و برروی یک ماشین واحد اجرا شده و صرفه جویی هایی در خرید سخ تافزار و انرژی برق به همراه داشته باشند. انواع مختلف مجازی سازی بسته به کاربردمورد استفاده قرار می گیرد. برای ارزیابی سیستم های کامپیوتری مبتنی بر فناوری مجاز یسازی بسته های محک مختلفی ارائه شده است. اما این بسته ها خاص منظوره بوده و نمی توان از آنها برای ارزیابی هر گونه محیط مجازی با نوع بارکاری مختلف استفاده کرد. این نوشتار با توجه به فناوری های موجود در زمینه مجازی سازی و روشهای ارزیابی کارایی آنها و بسته های محک موجودبسته محک کامل تری با نام ICIBench جهت ارزیابی کارایی کامپیوترهای شخصی مجازی پیشنهاد نموده است که قادر،است بارهای کاری متناسب با مدل کاری کاربران را تولید و زمان های پاسخ مناسب را اندازه گیری نماید. همچنین میتواند کارایی هر پروتکل ارتباطی مانند PCoIP یا RDP را اندازه گیری نموده با هم مقایسه کند. اجزای مختلف بسته محک ICIBench برروی یک کارگزار فیزیکی مجهز به VMWare ESXتست شده و نتایج آزمایش ها در این نوشتار گزارش شده است.