مقاله ارائه چارچوبی برای طراحی مدل کسب و کار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در مدیریت فناوری اطلاعات از صفحه ۲۶۷ تا ۲۸۴ منتشر شده است.
نام: ارائه چارچوبی برای طراحی مدل کسب و کار
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تحلیل عاملی
مقاله روش فراترکیب
مقاله طراحی مدل
مقاله کسب و کار
مقاله مدل کسب و کار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نیرومند پوراندخت
جناب آقای / سرکار خانم: رنجبر محبوبه
جناب آقای / سرکار خانم: اعرابی سیدمحمد
جناب آقای / سرکار خانم: حاج صادقی بهناز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ظهور فناوری ارتباطات، مدل کسب وکار را به منزله واحد تجزیه و تحلیل جایگزین صنعت کرد تا شرکت ها بتوانند با ارزیابی مداوم نیازهای بازار و فناوری، مدل کسب و کار مناسب تری را انتخاب کنند. هدف این نوشتار شناسایی روش های طراحی مدل کسب و کار و ارائه چارچوب پیشنهادی کسب و کارها برای پیاده سازی طرح ها و ایده های تازه وارد به بازار یا حفظ و ارتقای موقعیت آنها در بازار های داخلی و جهانی است. برای دست یابی به این هدف، روش های مختلف طراحی مدل کسب و کار (MAPIT، IDEA، VISOR،FBBM و پویا) تجزیه وتحلیل شده و با استفاده از روش فراترکیب، چارچوبی برای طراحی مدل کسب وکار پیشنهاد می شود. برای سنجش روایی آن از تحلیل عاملی استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان داد عناصر سازماندهی، فناوری، منابع مالی و هزینه ها، خدمات/کالاها، بازار و مشتریان و فازهای شناسایی، طراحی، ارزیابی و تجمیع در طراحی مدل کسب وکار، اهمیت زیادی دارند. آزمون مقایسه میانگین یک گروهی به دست آمده از معنادار بودن اهمیت عناصر پیشنهادی، طراحی مدل برای توسعه حضور کسب وکارهای مبتنی بر فناوری را حمایت کرده است.