سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی آموزش در ایران ۱۴۰۴

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

بتول محمدی – کارشناس ارشد رشته مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
روح الله اخوان – کارشناس ارشد رشته مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

چکیده:

سازمان های امروز تحت تاثیر عواملی از قبیل افزایشرقابت جهانی، دگرگونی های ناگهانی، نیاز به کیفیت و خدمات پسازفروش و وجود منابع محدود ، زیر فشارهای زیادی قرار دارند. پس از سال ها تجربه، دنیا به این نتیجه رسیده است که اگر سازمانی بخواهد در اقتصاد و امور کاری خود پیشتاز باشد و در عرصه رقابت عقب نماند باید از نیروی انسانی متخصص، خلاق و باانگیزه بالا برخوردار باشد. توانمند سازی کارکنان وانگیزش افراد دربه اشتراک گذاری دانش با توجه به تغییرات پی در پی امری ضروری به حساب می آید و یادگیری مشخصه امروزه جهانی شدن محیط تجاری است. توانمندسازی تکنیکی نوین و موثر در جهت ارتقای بهره وری سازمان به وسیله بهره گیری از توان کارکنان است و ایجاد انگیزش جهت به اشتراک گذاشتن دانش یکی از ابزار های توانمند سازی افراد سازمان است وموجبات رشد بالندگی وتعالی وپیشرفت سازمان را فراهم می نماید. در این مقاله اصول توزیع دانش ، سیستم های انگیزشی وپاداش دهی جهت انتقال دانش ، روشهای توانمند سازی وراه کارهای عملی توانمند سازی آموزشگران مورد بررسی قرار گرفته وپیشنهاداتی جهت ایجاد انگیزش و پاداش دهی دربه اشتراک گذاشتن وانتقال دانش دربین افراد سازمان درراستای توانمند سازی آموزشگران ارائه شده است.