سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

بهراد دهقانی – دانشجوی کارشناسی ارشد کامپیوتر
محمدرضا حسنی آهنگر – مدرس دانشگاه جامع امام حسین ع

چکیده:

شبکه های حسگر از تعدادگره تشکیل شده اند که ارتباط بین آنها بصورت بی سیم است هدف اصلی دراین شبکه ها جمع آوری اطلاعات درمورد محیط پیرامون حسگرهای شبکه است این شبکه ها بدین شکل عمل می نمایند که گره ها اطلاعات مورد نیاز را از محیط جمع آوری نموده و سپس آنها را به سمت گره مرکزی ارسال می نمایندبا توجه بمحدودیت انرژی حسگرها نحوه مسیریابی دراین شبکه ها بسیار اهمیت دارد ازطرفی کیفیت سرویس دراین شبکه ها معیارهای مختلفی دارد که بیشتر وابسته به کاربرد هستند پروتکل مسیریابی که بتواند با رعایت معیارهای کیفیت سرویس مسیریابی نماید بسیار حائز اهمیت است مادراینجا مسیریابی مبتنی برکیفیت سرویس با توجه به انرژی حسگرها را ارایه می نماییم الگوریتم پیشنهادی از روش مسیریابی چندمسیری استفاده نموده و درتصمیمات خود انرژی باقیمانده درگره ها را نیزدرنظر میگیرد.