مقاله ارائه یک چارچوب مفهومی به منظور شناسایی ابزارهای مناسب برای تدوین راهبرد نوآوری به کمک یکپارچه سازی قابلیت ها و روش های تصمیم گیری نوآورانه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در رشد فناوری از صفحه ۶۲ تا ۶۹ منتشر شده است.
نام: ارائه یک چارچوب مفهومی به منظور شناسایی ابزارهای مناسب برای تدوین راهبرد نوآوری به کمک یکپارچه سازی قابلیت ها و روش های تصمیم گیری نوآورانه
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله راهبرد نوآوری
مقاله قابلیت های نوآورانه
مقاله روش تصمیم گیری نوآورانه
مقاله رویکردهای نوآورانه
مقاله نوآوری فنی
مقاله مهندسی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شاه میری فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: امن پور ناصر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
یکی از دشوارترین چالش های پیش روی مدیران امروزی، مدیریت نوآوری فناورانه است که منجر به ارزش آفرینی، سودآوری، ایجاد رقابت پذیری پایدار، محیط های کاری فرح بخش و جذب و نگهداری نیروهای خلاق و بهره ور می گردد. مدیریت موفقیت آمیز نوآوری فناورانه زمانی روی می دهد که مجموعه گسترده ای از عناصر و فعالیت های سازمانی به خوبی مدیریت شده و در چارچوب راهبرد نوآوری سازمان با یکدیگر یکپارچه گردند. یکی از مفاهیم مورد بحث در راهبرد نوآوری، قابلیت های نوآورانه است. قابلیت های نوآورانه، به عنوان مجموعه الگوهای مهارتی مورد استفاده شرکت ها برای تدوین و پیاده سازی راهبرد نوآوری تعریف می گردد. در هر مرحله از این فرایند، ابزارهای گوناگونی مورد استفاده قرار می گیرد. انتخاب نوع ابزار مناسب، با توجه به معیارهای گوناگونی صورت می پذیرد. برخی از این معیارها عبارتند از: ساده یا پیچیده بودن خدمات و محصولات شرکت و میزان عدم اطمینان نسبت به بازارهای آتی احتمالی و محیط های رقابتی برای فناوری جدید. در این مقاله با استفاده از یک رویکرد یکپارچه در روش تصمیم گیری و روش نوآورانه که مبتنی بر نوآوری فنی- مهندسی است ابزارهای مناسب در هر مرحله از قابلیت های نوآورانه، معرفی می شود. برخی از پرکاربردترین این ابزارها عبارتند از ماتریس SWOT، تکنیک دلفی، نظریه خلاقانه حل مساله (TRIZ)، پیش بینی های آماری، تحلیل سلسله مراتبی، روش تاگوچی، ۶ سیگما و سایر.