مقاله ارائه یک مدل کرنش پایه بهبود یافته برای محاسبه عمر خستگی چندمحوری فلزات که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در مهندسی مکانیک جامدات از صفحه ۱۷ تا ۲۵ منتشر شده است.
نام: ارائه یک مدل کرنش پایه بهبود یافته برای محاسبه عمر خستگی چندمحوری فلزات
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خستگی چندمحوری
مقاله عمر خستگی
مقاله معیار کرنش پایه
مقاله معیار صفحه بحرانی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قاجار رحمت اله
جناب آقای / سرکار خانم: پیمان صفا
جناب آقای / سرکار خانم: علیزاده کاکلر جواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
قطعات و سازه های مهندسی در بسیاری از موارد تحت بارگذاری های سیکلی قرار گرفته و دچار خستگی چندمحوری می شوند. در زمینه محاسبه عمر خستگی در حالت چندمحوری، معیارها و مدل های زیادی با قابلیت های متفاوت ارائه شده اند. انتخاب مدل برای محاسبه عمر خستگی چندمحوری با توجه به جنس، نوع بارگذاری و شرایط عملکردی هر یک از سازه های مهندسی، یکی از چالش های مطرح در فرایند محاسبه عمر است. در این مقاله، قابلیت چند معیار کرنش پایه مهم برای محاسبه عمر خستگی چندمحوری مورد بررسی، مقایسه و ارزیابی قرار گرفته است. سپس بر اساس شناخت مزیت ها و ضعف های معیارهای مورد بررسی، یک معیار صفحه بحرانی بهبودیافته، مناسب برای انواع بارگذاری های متناسب و نامتناسب، شده است. برای این مطالعه از داده های مربوط به آزمایش های واماندگی خستگی نمونه های فولادی NCM630 تحت بارگذاری های محوری-پیچشی استفاده شده است. این داده ها در قالب داده های مربوط به تنش، دامنه کرنش و عمر خستگی هستند. از قیاس نتایج تجربی و عمر محاسبه شده با استفاده از مدل بهبودیافته، قابلیت آن در تخمین عمر خستگی مورد ارزیابی قرار گرفته است.