مقاله ارائه یک مدل شبکه عصبی مصنوعی در پیش بینی کیفیت خدمات کتابخانه های دانشگاهی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در مدیریت سلامت از صفحه ۲۴ تا ۳۳ منتشر شده است.
نام: ارائه یک مدل شبکه عصبی مصنوعی در پیش بینی کیفیت خدمات کتابخانه های دانشگاهی
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شبکه عصبی
مقاله خدمات کتابخانه ای
مقاله مدیریت خدمات سازمان ها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محبی زینب
جناب آقای / سرکار خانم: صدقی شهرام
جناب آقای / سرکار خانم: رودباری مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: غلام نژاد جواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی معمولا با استفاده از ابزار لیب کوآل به بررسی کیفیت خدمات می پردازند. در تجزیه و تحلیل لیب کوآل می توان از شبکه عصبی مصنوعی استفاده نمودکه با درجه خطای پایین به بررسی سطح خدمات می پردازد. پژوهش حاضر در پی آن است که به معرفی شبکه عصبی مصنوعی بپردازد تا در پیش بینی کیفیت خدمات سایر کتابخانه های دانشگاهی مثمر ثمر واقع شود.
روش کار: این پژوهش با استفاده از روش پیمایشی و از نوع کاربردی مقطعی می باشد. جامعه پژوهش شامل کلیه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز است. ابزار گرد آوری داده ها پرسشنامه لیب کوآل می باشد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها و ارائه شبکه عصبی مناسب از نرم افزار MATLAB استفاده شده است. همچنین جهت دستیابی به مناسب ترین شبکه عصبی مصنوعی که قادر به پیش بینی کیفیت خدمات با کمترین خطا و بیشترین میزان تطابق باشد الگوریتمی در نرم افزار MATLAB نوشته شد که به صورت خودکار با گرفتن داده های ورودی و داده های هدف به محاسبه چنین شبکه ای بپردازد.
یافته ها: به ازای پنج دسته داده ورودی و اجرای الگوریتم نوشته شده، پنج شبکه عصبی مصنوعی ایجاد گردید که به ترتیب دارای ضریب تعیین ۰٫۷۷۰۵۹، ۰٫۶۸۲۸۰، ۰٫۸۱۰۸۹، ۰٫۷۹۱۶۱ و ۰٫۸۳۲۷۳ می باشد.
نتیجه گیری: با مقایسه شبکه های عصبی مصنوعی مشخص گردید شبکه عصبی مصنوعی که دارای ۲۰ لایه پنهان، ۸۰ درصد داده آموزشی، ۱۶٫۶۶۷ درصد داده آزمایشی، ۳٫۳۳۳۳ درصد داده اعتبارسنجی باشد و به وسیله داده های پنج ورودی تغذیه شود، مناسب ترین شبکه در ارزیابی کیفیت خدمات کتابخانه های دانشگاهی می باشد.