مقاله ارائه یک روش آسان برای استخراج و خالص سازی DNA از گیاهان دارویی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۰ در گیاه و زیست بوم از صفحه ۱۳ تا ۲۳ منتشر شده است.
نام: ارائه یک روش آسان برای استخراج و خالص سازی DNA از گیاهان دارویی
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گیاهان دارویی
مقاله استخراج DNA
مقاله الکتروفورز
مقاله ژل آگاروز
مقاله خالص سازی DNA

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حریری اکبری فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: امیدی منصور
جناب آقای / سرکار خانم: اطمینان علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: شفیعی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: پروانه سعید
جناب آقای / سرکار خانم: بورد رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
استخراج DNAی ژنومی با کیفیت و کمیت بالا یکی از اساسی ترین نیازهای ژنومیکس به شمار می آید. امکان استخراج DNA، از بعضی از بافت های مختلف گیاه وجود دارد ولی بهتر است استخراج DNA از برگ های تازه انجام شود. به علت حضور ترکیبات آلی و متابولیت های ثانویه بسیار زیاد از قبیل پلی ساکاریدها، آلکالوئیدها، تانن ها و ترکیبات فنولی، ترپنوییدها و غیره در بافت گیاهان دارویی، استخراج DNA به سهولت انجام نمی گیرد، بنابراین یافتن روشی مناسب برای کاهش این ترکیبات بسیار مفید به نظر می رسد، زیرا اساس تحقیقات مولکولی از جمله مهندسی ژنتیک و ژنومیکس، DNAی با کیفیت و خالص می باشد. در این تحقیق، DNA ی ژنومی در خانواده های مختلف گیاهان دارویی از بافت ها و اندام های مختلف استخراج شده است، از جمله برگ، ساقه گیاه شوید (Anethum graveolense)، داتوره (Dutora steramonium)، گندواش (Artemisia annua)، کالوس و بافت های غیرتخصصی (مریستمی) گیاهان در حال انقراض از جمله گیاه مشک بو (Ducrosia anethifolia)، سرخدار (Taxus baccata) و گیاه آلوورا (Aloe vera). همچنین کمیت و کیفیتDNA ی استخراج شده به وسیله الکتروفورز ژل آگارز ۱% و روش اسپکتوفوتومتری مشخص می گردد. نتایج نشان می دهد که DNA ی ژنومی استخراج شده نسبتا خالص و مطلوب است و در صورت آلودگی به متابولیت های مختلف روش های خالص سازی به کار گرفته شده است. در این تحقیق ما تلاش کردیم روشی مناسب، سریع و کارآمد که در همه جا در دسترس باشد را برای استخراج DNAی ژنومی از گیاهانی که دارای ارزش دارویی هستند، ارائه دهیم.