مقاله ارائه یک مدل جدید کنترل موجودی مقدار تولید اقتصادی (EPQ) چند کالایی با تقاضای فازی تصادفی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردین ۱۳۹۱ در نشریه مهندسی صنایع (دانشکده فنی دانشگاه تهران) از صفحه ۵۳ تا ۶۲ منتشر شده است.
نام: ارائه یک مدل جدید کنترل موجودی مقدار تولید اقتصادی (EPQ) چند کالایی با تقاضای فازی تصادفی
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سفارش معوقه
مقاله تقاضای فازی تصادفی
مقاله مدل تولید اقتصادی (EPQ)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کاظمی ابوالفضل
جناب آقای / سرکار خانم: ملکیان محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: صرافها کیوان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مدل کنترل موجودی تولید اقتصادی (EPQ)در محیط فازی، تا کنون از سوی محققان بسیاری مورد مطالعه قرار گرفته است. یکی از فرضیه های اصلی در همه پژوهش های انجام شده، مجاز نبودن کمبود موجودی بوده است. در این مقاله یک مدل جدید کنترل موجودی تولید اقتصادی چندکالایی با تقاضای فازی تصادفی در شرایط مجاز بودن کمبود موجودی و محدودیت فضای انبار مورد مطالعه قرار گرفته است. در مدل مقدار تقاضا به صورت یک عدد فازی ذوزنقه ای تصادفی و کمبود موجودی از نوع سفارش معوقه در نظر گرفته شده است. برای حل مدل از روش آزادسازی لاگرانژ و برای فازی زدایی جواب ها از روش مرکز ثقل استفاده شده و در نهایت برای اعتبارسنجی آن یک مثال عددی بزرگ (۱۰۰ محصولی) ارائه شده است.