مقاله ارائه یک طرح امضای وکالتی آستانه با قابلیت ابطال سریع جدید در چک الکترونیکی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در پدافند الکترونیک و سایبری از صفحه ۲۵ تا ۳۱ منتشر شده است.
نام: ارائه یک طرح امضای وکالتی آستانه با قابلیت ابطال سریع جدید در چک الکترونیکی
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله امضای دیجیتال
مقاله طرح امضای وکالتی
مقاله امضای وکالتی آستانه
مقاله ابطال سریع وکالت
مقاله چک الکترونیکی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مفسرباقری گیلاندخت
جناب آقای / سرکار خانم: بهشتی آتشگاه محمد
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهیمی آتانی رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مهم ترین فاکتور اعتبار بخشی به اسناد الکترونیکی به ویژه چک الکترونیکی که شامل بزرگترین ارقام تراکنشی در تجارت الکترونیکی می شود، بحث امضای روی آن جهت اعتباربخشی به این سند الکترونیکی است. در میان انواع امضاهای دیجیتال، امضای وکالتی به عنوان نمونه ای از امضاهاست که در آن صاحب اصلی امضا قابلیت امضای خود را در اختیار فردی به نمایندگی خویش قرار می دهد تا فرد نماینده به وکالت از وی قادر به تولید امضا بر روی اسناد و مدارک باشد. یکی از چالش های پیش رو در این زمینه این است که صاحب اصلی امضا قادر به جلوگیری از امضاهای ناخواسته باشد و هر لحظه امکان جلوگیری از تولید امضا توسط نمایندگان سوء استفاده گر را دارا باشد. در این مقاله، با افزودن قابلیت ابطال سریع به طرح امضای وکالتی آستانه چنین قابلیتی را برای چک های الکترونیکی فراهم آوردیم. طرح ارائه شده در مقابل جعل صاحب امضا و همچنین جعل نماینده امن بوده و دیگر ملزومات امنیتی یعنی قابل تایید بودن، غیرقابل انکار بودن، قابل شناسایی بودن و جلوگیری از سوء استفاده که برای یک طرح امضای وکالتی آستانه ضروری می باشند را برآورده می سازد.