مقاله ارائه یک رویکرد استوار برای بهینه سازی شبکه های صف که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در شهریور ۱۳۹۲ در نشریه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید (فارسی)(نشریه بین المللی علوم مهندسی) از صفحه ۱۵۶ تا ۱۶۹ منتشر شده است.
نام: ارائه یک رویکرد استوار برای بهینه سازی شبکه های صف
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شبکه های صف
مقاله رویکرد تابع مطلوبیت
مقاله روش سطح پاسخ
مقاله الگوریتم انشعاب و تحدید

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: برادران کاظم زاده رضا
جناب آقای / سرکار خانم: سلماس نیا علی
جناب آقای / سرکار خانم: یزدخواستی امین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سیستم های صف در دنیای امروزی از نقشی مهم در مدلسازی و تفسیر مسائل مختلف نظیر تکنولوژی اطلاعات، حمل و نقل، زنجیره تامین و کنترل ترافیک، در سیستم های صنعتی و غیر صنعتی برخوردار هستند. یکی از پیچیده ترین و در عین حال کاربردی ترین مدلها در سیستم های صف، شبکه های صف می باشند، که به منظور استقرار سیستمی مناسب، بهینه سازی آنها حائز اهمیت است. برای این مهم، رویکردهای موجود به تجزیه و تحلیل شرایط و یا تعیین اندازه بهینه متغیرهای سیستم تنها بر اساس یک هدف می پردازند و این در حالی است که برای تعیین سیستمی بهینه، در نظر گرفتن اهداف مختلف امری منطقی است و لذا بهینه سازی بر این اساس باعث واقعی تر شدن سیستم می گردد. از این رو در این مقاله یک رویکرد بهینه سازی چند هدفه بر اساس رویکرد تابع مطلوبیت برای حل مسایل شبکه های صف ارائه می کنیم. مفهوم مهم دیگری که در رویکرد پیشنهادی در نظر گرفته شده، استوار سازی مدل شبکه های صف است که به حساسیت کم اهداف به متغیرهای غیر قابل کنترل (فاکتورهای اختلال) اطلاق می گردد. ویژگی های رویکرد پیشنهادی از طریق ارائه مثال عددی ترسیم شده اند.