مقاله ارائه یک روش نرم افزاری جهت استفاده از ارزیابی ریسک در بهینه سازی اقدامات حفاظت حریق ساختمان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در سلامت کار ایران از صفحه ۹ تا ۱۶ منتشر شده است.
نام: ارائه یک روش نرم افزاری جهت استفاده از ارزیابی ریسک در بهینه سازی اقدامات حفاظت حریق ساختمان
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حریق
مقاله ساختمان
مقاله ارزیابی ریسک
مقاله تجهیزات حفاظتی
مقاله بهینه سازی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهدی نیا محسن
جناب آقای / سرکار خانم: یاراحمدی رسول
جناب آقای / سرکار خانم: جعفری محمدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: کوهپایی علیرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: خسارت های مالی و صدمات جانی ناشی از حوادث حریق در ساختمان ها، ضرورت اجرای اقدامات حفاظتی موثر و مبتنی بر کارایی را مشخص می کند. حفاظت موثر و با کارایی بالا نیز زمانی ممکن است که طراحی و انتخاب نوع اقدامات حفاظتی بر اساس ارزیابی ریسک صورت گیرد. هدف از این مطالعه ارائه یک روش نرم افزرای است که امکان انتخاب اقدامات حفاظت حریق ساختمان ها را بر اساس ارزیابی کمی ریسک و ویژگی های منحصربفرد یک ساختمان فراهم نماید.
روش: بر اساس روش ارزیابی ریسک حریق برای مهندسین(FRAME) ، در نرم افزار MATLB برنامه ای نوشته شد. بخش اول برنامه، مطابق روش FRAME و با توجه به خصوصیات ساختمان، سطح ریسک بالقوه و سطح پذیرش ریسک را محاسبه می کند. در بخش دوم با توجه سطح ریسک بالقوه و سطح پذیرش ریسک و همچنین سطح ریسک مورد نظر کاربر، برنامه امتیاز مربوط به فاکتورهای حفاظتی موجود در روش FRAME را برای آن ساختمان مشخص می کند.
یافته ها: نرم افزار تهیه شده این امکان را فراهم می کند که با در نظرگرفتن تمامی خصوصیات یک بخش از ساختمان سطح اقدامات حفاظتی برای آن با توجه به سطح ریسک کمی، مشخص شود. تمامی محاسبات در نرم افزار با دقت ۰٫۰۰۱ انجام شده و از طرفی صحت عملکرد نرم افزار در ابتدا با توجه به محاسبات دستی انجام شده بررسی شده است. در زمان کاربرد برنامه هم اگردر محاسبات خطایی ایجاد شود در خروجی برنامه مشخص می شود.
بحث و نتیجه گیری: استفاده از ارزیابی کمی ریسک در طراحی و اجرای سیستم های حفاظت حریق در ساختمان، ابزار مناسبی برای بالا بردن کارایی می باشد. با کاربرد این نرم افراز، چون انتخاب تجهیزات حفاظتی بر اساس ارزیابی ریسک و تمامی ویژگی های یک ساختمان که در شروع و گسترش حریق دخالت دارند، صورت می گیرد، روش های حفاظتی انتخاب شده مناسب تر و کارآمدتر خواهند بود. بعلاوه ریسک حریق در ساختمان راحت تر و با دقت بیشتر مدیریت می شود.