مقاله ارائه یک الگوریتم هوشمند ترکیبی جهت حل مساله چیدمان پویای تسهیلات با اطلاعات جریان فازی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۰ در نشریه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید (فارسی)(نشریه بین المللی علوم مهندسی) از صفحه ۳۰۴ تا ۳۱۷ منتشر شده است.
نام: ارائه یک الگوریتم هوشمند ترکیبی جهت حل مساله چیدمان پویای تسهیلات با اطلاعات جریان فازی
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مساله چیدمان پویای تسهیلات
مقاله برنامه ریزی فازی
مقاله الگوریتم هوشمند ترکیبی
مقاله شبیه سازی فازی
مقاله الگوریتم ژنتیک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی نسب حسن
جناب آقای / سرکار خانم: شاه محمدی محسن
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمی گجوان علی اکبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مساله چیدمان پویای تسهیلات، شاخه ای از مسائل چیدمان تسهیلات است که در آن مقدار جریان مواد در دوره های مختلف زمانی در طول افق برنامه ریزی، ثابت نبوده و با تغییرات همراه است. غالب مطالعات صورت گرفته در این زمینه، با فرض معلوم و قطعی بودن اطلاعات جریان در دوره های مختلف زمانی، همراه بوده اند. حال آنکه در محیط های کسب و کار امروزی که پویایی و عدم قطعیت، دو جزء لاینفک آنهاست، این فرض چندان منطقی به نظر نمی رسد. در این مقاله مساله چیدمان پویای تسهیلات، در شرایط وجود ابهام در اطلاعات جریان، مورد مطالعه قرار گرفته است. در این راستا، حجم تقاضای محصولات (و به تبع آن حجم جریان مواد) در قالب اعداد فازی، با توابع عضویت متفاوت، تعریف شده اند. مدل سازی مساله در چارچوب برنامه ریزی فازی و در قالب سه مدل ارزش انتظاری، برنامه ریزی با قید احتمالی و برنامه ریزی بر مبنای شانس، انجام شده و برای حل مدل ها، یک الگوریتم هوشمند ترکیبی ارائه شده است. در پایان با ذکر یک مثال عددی، کارایی الگوریتم در حل مدل های فازی مساله چیدمان پویای تسهیلات، مورد بررسی قرار گرفته است.