سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسین ابراهیمی نسب – کارشناس ارشد مهندسی پزشکی دانشگاه شاهد تهران
علی مطیع نصرآبادی – عضو هیأت علمی گروه مهندسی پزشکی دانشگاه شاهد تهران

چکیده:

مدلسازی همیشه به عنوان یکی از راهکارهای عملی برای فهم بیشتر و جلوگیری از اتلاف وقت، هزینه و …. در آزمایشهای بیولوژیک مطرح بوده است. در این مقاله یک مدل ریاضی با استفاده از معادلات دیفرانسیل جهت بررسی رفتار تومور و اجزاء اصلی سیستم ایمنی در مقابله با یکدیگر ارائه شده است. در این مدل برای اولین بار مکانیزم تنظیمی سیستم ایمنی که بوسیله سلولهای Treg در بدن صورت می گیرد نیز در نظر گرفته شده و روند رشد سلولهای ایمنی و سلولهای تومور در حضور سلولهای Treg شبیه سازی و آنالیز گردیده است. همچنین در این مقاله برای اولین بار نشان داده شده که یکی از دلایل اصلی عدم موفقیت سلولهای سیستم ایمنی در مقابله با سرطان وجود سلولهای Treg می باشد. با استفاده از مدل ارائه شده سه پروتکل درمانی مختلف نیز مورد بررسی و آزمایش قرار گرفتهاست و کارایی آنها بوسیله نتایج بدست آمده از شبیهسازیهای صورت گرفته تجزیه و تحلیل گردیده است. همچنین در پایان، یکروش درمانی جدید نیز به صورت پیشنهاد مطرح میگردد.