سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

خدیجه فرجی مهیاری – دانشگاه تهران
علی جعفری –
علی حاجی احمد –

چکیده:

بسیاری ازماشین های کشاورزی توان مورد نیازبرای بحرکت دراوردن اجزای خود راازمحور توان دهی تراکتور کسب می کنند و برای کارایی مناسب تر نیاز به سرعت دورانی ثابت و یکنواخت محور توان دهی دارند اما فراهم شدن سرعتی ثابت درمحور توان دهی تراکتور به علت غیریکنواخت بودن شرایط مزارع بسیارسخت می باشد مکانیزم انتقال توان پیشنهاد شده دراین پژوهش طرح یک سیستم متعادل کننده سرعت زاویه ای محورهای دوار می باشد این سیستم می تواند به عنوان رابطی مناسب بین محور تواندهی تراکتور و ماشین های کشاورزی به کارگرفته شود این سیستم کاملا مکانیکی بوده و شامل دو مجموعه چرخ دنده سیاره ای و دو مجموعه ای پولی های معلق سنگین و سبک می باشد این دو مجموعه توسط تسمه با یکدیگر درارتباط می باشند درضمن هرکدام از پولی های معلق به واسطه یک فنر به مرکز مکانیزم متصل شده اند جرم پولیهای معلق سبک و سنگین و سختی فنرها به گونه ای انتخاب شده اند هک برای مقادیر مختلف سرعتهای دورانی ورودی به سیستم سرعت خروجی آنتقریبا ثابت باقی می ماند.