سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کاربرد مهندسی ارزش در مدیریت انرژی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سروش میرانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
زهراالسادات سعیدی پارسا –
امیرحسین امیرخانی –

چکیده:

از آنجایی که هزینه صرف شده برای انرژی بخش قابل توجهی از هزینه های تولید را درهرصنعتی به خود اختصاص داده است لذا استفاده بهینه و کارآمد از انرژی از اهمیت بسزایی برخوردار است هدف از این مطالعه توسعه یک مکانیزم به منظور استفاده موثر از انرژی است که مدل مهندسی ارزش پایدار نامیده می شود سه گام اصلی دراین مدل برنامه ریزی کنترل و بهبود فرایند است که بهایجاد ارزش پایدار ارتقا سطح کیفیت وکاهش هزینه های تولید برمبنای یک فعالیت با عنوان صرفه جویی درهزینه انرژی منجر می شود.