سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

رسول فرج نیا – کارشناس ارشد مهندسی خاک و پی، مهندسین مشاور قدس نیرو

چکیده:

سد کنترل شوری معدن نمک( ۱) از نوع خاکی با هسته رسی قائم می باشد که در داخل مخزن سد ونیار(تبریز) قرار می گیرد، هدف از اجرای این سد جلوگیری از تماس مستقیم آب شیرین مخزن سد ونیار با توده های انحلا لپذیر و شور منطقه معدن نمک خواجه م یباشد. این سدکنترل شوری دارای عملکرد تبخیری بوده و با جمع شدن آب شور براثر نزولات آسمانی در پشت آن مانع انحلال نمک و شور شدن آب شیرین مخزن ونیار میگردد. بررسی های زمین شناسی ساختگاه نشان می دهد که مصالح تشکیل دهنده پی سد از آبرفتهای درشت دانه با نفوذپذیری بالا تشکیل شده است. برای کاهش آبگذری از زیر بدنه سد و جلوگیری از تماس مستقیم آب شیرین با آب شور مخزن سد معدن نمک ازطریق پی نفوذپذیر، براساس شرایط خاص منطقه وقابلیت اجرائی از دو راهکارآب بندی ایجاد ترانشه نفوذ ناپذیر در زیر هسته و دیواره آبند بتن پلاستیک زیر ترانشه نفوذ ناپذیردر داخل مصالح آبرفتی استفاده شده است. در این تحقیق به ترتیب با استفاده از تحلیل های عددیSEEP/W ،Geo/ Slope پایداری شیروانی های بدنه و میزان کارایی سیستم های آببندی پی براساس میزان تراوش از پی مورد بررسی قرارگرفته شده است. همچنین با مقایسه نتایج تحلیلهای تراوش کارای سیستم های آببندی در کاهش میزان تراوش نسبت به حالت عدم وجود سیستم آببندی پی تعیین گردیده است.