سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی فناوریهای معدنکاری ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدسعید قنادپور – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
اردشیر هزارخانی – استاددانشکده مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
احمدرضا مختاری – استادیار دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

یکی از دلایل عمده انحراف از نرمال جوامع معمولاً ترکیب و یا اختلاط دو یا چند جامعه آماری می باشد. برای این منظور می بایست که با اتخاذ روش مناسبی به جداسازی این جوامع با حداقل خطا پرداخته شود و پس از تبدیل آنها به دو یا چند جامعه نرمال، آنها را مورد بررسی و مطالعه قرار داد. تکنیکهای گوناگونی برای جداسازی جوامع مختلط تا کنون مورد بررسی قرار گرفته اند که یکی از مهمترین و پرکاربردترین آنها تکنیک پیشنهادی سینکلر بر پایه یافتن نقطه عطف نمودار ترکیبی و جداسازی جوامع با استفاده از آن می باشد. در تحقیق حاضر با استفاده از مفهوم توسعه یافته این تکنیک، سعی شده است که به طراحی یک نرم افزار مؤثر و کاربردی پرداخته شود که در آن با استفاده از نمودارهای احتمال به تحلیل و جداسازی جوامع پرداخته می شود و سپس بررسی می شود که آیا می توان از مماس های رسم شده در اولین نقطه جدا شده به روش سینکلر، بعنوان یک روش جداسازی استفاده نمود یا نه. از مزایای عمده این نرم افزار دقت و سرعت بالای انجام تحلیل ها روی نمونه های مورد بررسی می باشد در حالیکه انجام این فرآیند بصورت دستی معمولاً کاری زمان بر و با دقتی پائین می باشد. این نرم افزار دارای انعطاف پذیری بالایی در محاسبه خطای فرآیند بوده و همچنین این نرم افزار پاسخی است برای جواب به این سوال که، آیا جوامع آماری جدا شده از جوامع مختلط متناظر آنها به روش سینکلر با مماس های استخراج شده از آن در اولین نقطه جدا شده به روش سینکلر برابر است یا نه (آیا می توان روش رسم مماس در اولین نقطه جدا شده به روش سینکلر در یک جامعه آماری مختلط را به عنوان یک روش برای جداسازی جوامع مختلط در نظر گرفت).