سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

وحید سنایی تراب – دانشکده برق – دانشگاه تفرش
مهدی اره پناهی – دانشکده برق – دانشگاه تفرش
ابوالقاسم هاشمی – دانشکده برق – دانشگاه تفرش

چکیده:

موتور مغناطیس دائم داخلیIPM به دلیل ویژگیهایی نظیر راندمان و چگالی توان بالاتر نسبت به موتور القایی و سوئیچ رلوکتانسی، همچنین استحکام مکانیکی و خطر مغناطیسزدایی کمتر نسبت به موتور مغناطیس دائمسطحی به عنوان گزینه ای مناسب جهت کاربرد در حمل و نقل مطرح شده است. با این وجود افزایش محدودهسرعت تحت توان ثابتCPSRدر این نوع موتورها همواره از دغدغههای این صنعت بوده است. این مقاله دو روش طراحی بهینه برای موتور مغناطیس دائم داخلی بهمنظور دستیابی به محدودهCPSRوسیع در یک فرآیند طراحی گام به گام را بررسی میکند. همچنین برتری موتورهای طراحی شده توسط روشهای ارائه شده را، با مقایسه آنها با یک طرح اولیه موتورIPM متعارف که پارامترهای آن به کمک الگوریتم ژنتیک بهینه شده است نشان میدهد