سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سجاد کیانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی
سعادت کامگار – استادیار دانشگاه شیراز

چکیده:

پیشرفت درتوانایی طراحی اجسام مکانیکی فناوری های جدید حسگرها و روشهای نوین برای برنامه ریزی و کنترل منجر به این شده اند تاامکان استفاده از رباتهای خودگردان هرچه بیشتر درصنعت کشاورزی مورد توجه قرارگیرد درتحقیق حاضر با استفاده از سامانه پردازش تصویر الگوریتم هوشمندی طراحی و ارزیابی شد تا بوسیله آن بتوان خطوط کاشت ایجاد شده درعملیات کاشت بوسیله ردیف کار را تشخیص داده و ماشین های کاشت را درشرایط طبیعی مزرعه با کمترین زمان پردازش و بیشترین دقت شناسایی مسیر بدون استفاده از علامتگذار یا مارکر هدایت نماید برای شناسایی خطوط کاشت شده قبلی از تبدیل hough استفاده شد تبدیل hough باعث میشود تا مختصات نقاطی که برروی یک خط راست قرار دارند دریک نقطه تصویر شوند بنابراین مقدار روشنایی آن نقطه از تصویر خروجی تبدیل که نسبت به بقیه نقاط بیشتر به نظر می رسد مختصات همان خطی استکه تمام نقاط روی ان خط برروی این نقطه تصویر شده است.