سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

رضا شکری – کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی
محسن احمدپور – کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی
فخرالسادات طاهری – کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی

چکیده:

بحث در مورد فناوری اطلاعات و نحوه تأثیر آن بر کارآفرینی زنان، از موضوعات بسیار مهمی است که مطالعه وبررسی آن برای کشور ما نه تنها لازم، بلکه ضروری و واجب به نظر می رسد. تنها در سایه پیگیری چنین مطالعاتی می توان خط مشی کلی و کلان در برخورد با پدیده انقلاب اطلاعات را ترسیم نمود و حداکثر بهره برداری را از فناوری نوین در جهت توسعه کشور با توجه به ارزش های ملی نمود. جوامع مختلف برای حل مشکلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود در عصر فناوری اطلاعات به راه حل های مختلفی روی آورده اند. از جمله راه حل هایی که در دو سه دهه اخیر اکثرکشورها برای عبور از رکود های متوالی اقتصادی به آن توجه شده است، توسعه کارافرینی با استفاده از فن آوری اطلاعات می باشد. در این ارتباط، توانمندسازی زنان و افزایشتوان اقتصادی آنان به عنوان نیمی از پیکره جامعه، حایز اهمیت فراوانی است. در مقاله حاضر، با هدف معرفی فن آوری اطلاعات و نقش و ا همیت آن در کارآفرینی زنان، مرور ی استنادی اما مختصر بر ادبیات موضوعی مربوط به معرفی فن آوری اطلاعات و کارآفرینی زنان و موضوعات مرتبط صورت گرفت، آنگاه یکنوع شناسی از نقش فن آوری اطلاعات بر کارآفرینی زنان بیان و در پایان مقاله، موارد مذکور جمعبندی، بحث و نتیجهگیری، کاربردهای مدیریتی، و پیشنهادات مرتبط با آن جهت پیگیری تحقیقات مشابه در آینده ارائه گردید.